Regulamin warsztatów

Regulamin z czasem będzie się powiększał o dodatkowe wpisy, gdy pojawią się kursy, które będą tego wymagały. Niemniej jednak regulamin jest krótki, dlatego polecamy go przeczytać 🙂

 

Regulamin warsztatów Akademii Mikrobot

 

§1

W warsztatach organizowanych przez Akademię Mikrobot, zwaną dalej Organizatorem, udział może wziąć każdy. Należy pamiętać, że w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica. Skan takiej zgody można wysłać na mail Organizatora: p.bacala@mikrobot.com.pl lub przekazać ją przed rozpoczęciem warsztatów. Brak zgody jest jednoznaczny z brakiem możliwości uczestnictwa w kursie. W takim przypadku Organizator może zwrócić pieniądze.

§2

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w przypadku zbyt małej ilości chętnych. Przynajmniej 1/3 miejsc powinna być zajęta. W momencie odwołania warsztatu Uczestnicy, którzy opłacili już lekcję otrzymują zwrot wpłaconych pieniędzy.

§3

Podczas trwania zajęć Organizator może wykonywać zdjęcia, które posłużą później jako element promujący warsztaty. Jeśli Uczestnik nie chce by zdjęcia z nim były wykorzystane musi to zgłosić prowadzącemu.

§4

Organizator bierze odpowiedzialność za Uczestnika podczas prowadzonej lekcji.

§5

W momencie zapisania się na wybrany kurs Uczestnik musi wpłacić odpowiednią kwotę na dane przysłane mailem. Ma na to 24h. Po tym czasie jego miejsce może być zajęte przez inną osobę.

§6

We wszystkich sprawach nie zawartych w niniejszym regulaminie należy konsultować się z Organizatorem.